Kancelarie prawne w Dubaju

Kiedy wysyłamy informację prawną w ZEA

najszybszy środek zaradczy

rozwiązać problem

Każda forma formalnej komunikacji odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym porozumieniem lub formatem, który musi być przestrzegany przez każdą zaangażowaną osobę. Informacja prawna jest przykładem takiej formalnej komunikacji z własnym formatem, wyszczególniającej rodzaj informacji, które należy podać w zawiadomieniu, oraz sposób, w jaki należy je podać.

Prawnik lub prawnik z ZEA może pomóc

zatrudnić doświadczonego prawnika

wszczęcie kroku przed postępowaniem prawnym

Ważne jest, aby stosować format sporządzania i wysyłania informacji prawnych. Jeśli zrobisz to dobrze, możesz skorzystać z najszybszego rozwiązania problemu. Informacja prawna gwarantuje, że zarówno ty, jak i odbiorca zgadzacie się na warunki sprawy i unikacie konieczności rozstrzygania sprawy w sądzie.

Co to jest informacja prawna?

Jest to dokument pisemny wysłany od nadawcy, powiadamiający odbiorcę o zamiarach wszczęcia przeciwko niemu postępowania sądowego. Nadawca powiadamia stronę otrzymującą o skargach poprzez zawiadomienie prawne. Służy jako ostateczne ostrzeżenie dla odbiorcy, aby rozwiązać problem lub stawić czoła bitwie sądowej.

Nota prawna jest prostym dokumentem, ale wymaga dużej staranności w prezentacji, aby idealnie przekazać wiadomość. Prawnik lub prawnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich może pomóc w złożeniu zawiadomienia prawnego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa danego kraju. Informacja prawna powinna zawierać problem, który ma zostać rozwiązany, żądane rozwiązanie oraz dokładny termin, w którym problem powinien zostać rozwiązany, a następnie przesłany listem poleconym.

Kiedy wysyłać informacje prawne

Wysłanie powiadomienia prawnego jest zawsze dobrym sposobem na wskazanie, że nie masz zamiaru całkowicie zakwasić związku. Informacja prawna w ZEA jest krokiem inicjującym przed postępowaniem prawnym. Może zostać wysłany od osoby lub firmy, której prawa zostały naruszone lub poniosły szkodę prawną, aby dać stronie otrzymującej ostatnią szansę na rozwiązanie sporu bez postępowania sądowego. Niektóre sytuacje wymagają wysłania powiadomienia prawnego i obejmują one:

  • Zawiadomienie przekazane pracownikowi przez pracodawcę z powodu naruszenia warunków umowy o pracę, molestowania seksualnego współpracownika, naruszenia zasad polityki personalnej firmy, nagłego przejścia na urlop bez oficjalnego powiadomienia itp.
  • Zawiadomienie od pracownika do pracodawcy o opóźnionym lub nieopłaconym wynagrodzeniu, naruszeniu umowy o pracę, rozwiązaniu umowy bez uzasadnionej przyczyny itp.
  • Zawiadomienie wydane wystawcy czeku w przypadku odrzuconego czeku.
  • Spory dotyczące nieruchomości, takie jak spory dotyczące kredytów hipotecznych i własności, nagłe eksmisje mieszkańców itp.
  • Problemy rodzinne, takie jak rozwód, opieka nad dzieckiem lub spory dotyczące dziedziczenia itp.
  • Zawiadomienie dla firm produkcyjnych w skardze na dostawę produktów niespełniających norm lub świadczenie wadliwych usług itp.

Nasze usługi przesyłania informacji prawnych

Możesz zatrudnić doświadczonego prawnika, który pomoże Ci przygotować profesjonalne oświadczenie prawne i doręczyć je stronie, która nie wywiązała się ze zobowiązania. Ten rodzaj prawnika przedyskutuje z tobą sytuację, zbada wszystkie fakty i doradzi we wszystkich możliwych implikacjach prawnych, a także pomoże przygotować odpowiednią informację prawną przed doręczeniem przeciwnikowi.

Oto jak przebiega ten proces:

  • Rozpoczyna się sesją porady prawnej przez telefon, online lub w biurze, gdzie prawnik odpowiada na pytania i udziela porady. Gdy prawnik otrzyma wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, omówi z tobą sytuację i zaleci najlepszą linię postępowania.
  • Twój adwokat sporządzi notę ​​prawną i prześle ją do Ciebie w celu przejrzenia i zatwierdzenia.
  • Po zatwierdzeniu prawnik doręczy przeciwnikowi zawiadomienie listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
  • Uprawnienia adwokata-klienta chronią wszelkie informacje i dokumenty udostępnione prawnikowi.

Wnioski

Chociaż nie wszystkie sprawy wymagają przesłania zawiadomienia prawnego, jest ono jednak wysyłane przez prawników w nadziei, że spory między ich klientem a przeciwnikiem zostaną rozstrzygnięte bez postępowania sądowego. Wysłanie zawiadomienia prawnego umożliwia nadawcy ustalenie zamiaru rozwiązania problemu z odbiorcą bez kłopotów związanych z długim postępowaniem sądowym.

Możemy pomóc w przygotowaniu i wysłaniu powiadomienia prawnego.

Legalny sposób doręczenia zawiadomienia

Przewiń do góry