Kancelarie prawne w Dubaju

Klauzula

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA OPISUJĄ WARUNKI, W KTÓRYCH AMAL KHAMIS ŚWIADCZY USŁUGI PRAWNE POPRZEZ SWOJĄ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.LAWYERSUAE.COM (odtąd określany w tym dokumencie jako "AMAL KHAMIS" "PRAWNICY ZEA" "My", "My")

UZYSKIWANIE DOSTĘPU LUB KORZYSTANIE Z USŁUGI UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW SERWISOWANYCH PONIŻEJ PONIŻEJ. ŻE NIE CHCESZ BYĆ ZWIĄZANY Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI SERWISOWYMI, NIE MOGĄ DOSTĘPUĆ ANI KORZYSTAĆ Z USŁUGI. TA STRONA INTERNETOWA JEST WŁASNA I ZARZĄDZAJĄCA AMAL KHAMIS AVOCATES LEGAL CONSULTANT.

UŻYTKOWNIK POROZUMIENIA, ŻE AMAL KHAMIS MOŻE ZMIENIAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ W DOWOLNYM MOMENCIE, A TAKIE MODYFIKACJE MOGĄ BYĆ SKUTECZNE NATYCHMIASTOWE W ODNIESIENIU DO UMIESZCZENIA ZMODYFIKOWANEJ UMOWY NA STRONIE. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEGLĄDANIE UMOWY OKRESOWO ZA POMOCĄ TAKICH MODYFIKACJI, A TWOJEGO KONTYNUOWANEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z USŁUG OBOWIĄZUJE WASZE WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZMODYFIKOWANEJ UMOWY

WPROWADZENIE

Amal Khamis to platforma informacji prawnej i samopomocy. Informacje przekazane przez nas wraz z treścią na naszej stronie internetowej związane z kwestiami prawnymi ("Informacje prawne") są udzielane Twojej osobie i nie stanowią porady prawnej. Nie analizujemy żadnych informacji, które nam przekazujesz, pod względem prawidłowości i wystarczalności, wyciągasz wnioski prawne, opiniujesz wybrane przez siebie formularze lub stosujesz prawo do faktów dotyczących Twojej sytuacji.

Nie jesteśmy Kancelarią, a korzystanie z tej usługi nie stanowi relacji adwokat-klient. Rozumiesz, że tylko licencjonowany prokurator może udzielić porady prawnej. Ani Amal Khamis, ani żadne informacje prawne dostarczone przez Amal Khamis nie zastępują porady prawnej od wykwalifikowanego prawnika uprawnionego do wykonywania zawodu w odpowiedniej jurysdykcji.

O ile nie jesteś reprezentowany w inny sposób przez adwokata, w tym notowanego pełnomocnika, reprezentujesz się w dowolnej sprawie prawnej, którą podejmiesz za pośrednictwem naszych Usług.

Amal Khamis nie jest "Służbą polecającą prawnika". Katalog prawników opublikowany na naszej stronie internetowej jest udostępniany publicznie bezpłatnie i służy wyłącznie celom informacyjnym. Amal Khamis nie rekomenduje adwokata ani nie udziela żadnych gwarancji co do kwalifikacji lub kompetencji adwokata.

INTERAKCJE ZE STRONY TRZECIMI

Korzystając z naszej Platformy, będziesz miał możliwość nawiązania kontaktu z prawnikiem ("Listowany prokurator"). Listę Adwokatów nie są ani pracownikami ani agentami Amal Khamis. Listed Adwokaci są niezależnymi kontrahentami zewnętrznymi, którzy posiadają własne ubezpieczenie od nadużyć i zgodzili się udzielać odpowiedzi online, ograniczone konsultacje lub inne podstawowe usługi prawne użytkownikom Amal Khamis. Komunikowanie się z notowanym pełnomocnikiem przez Amal Khamis NIE jest wymagane. Jednakże, jeśli zdecydujesz się komunikować z Listowanym Adwokatem przez Amal Khamis, zwróć uwagę na następujące kwestie: (a) Kiedy skontaktujesz się z Listowanym pełnomocnikiem za pośrednictwem Amal Khamis, on lub ona może zapewnić ci wstępną konsultację, prawną weryfikację twoich formularzy lub dokumentów lub odpowiedzi na pytania prawne. Należy pamiętać, że wszelkie takie interakcje mają być punktem wyjścia do rozpatrzenia sprawy prawnej lub rozwiązania podstawowych pytań prawnych, a wszelkie relacje między adwokatem a klientem powstałe w trakcie tej interakcji są ściśle między Tobą a Wystawionym Prokuratorem (b) Kiedy skontaktuj się z rzecznikiem prasowym za pośrednictwem Amal Khamis, może on poprosić cię o informacje dotyczące ciebie i twoich spraw prawnych, aby właściwie odpowiedzieć na twoje pytania. Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się na udostępnianie takich informacji umożliwiających identyfikację osobistą w celu uzyskania porady prawnej zarówno od prokuratora, jak i od Amal Khamis. Amal Khamis będzie mieć dostęp do wszelkich komunikatów przesłanych za pośrednictwem naszej platformy w celu spełnienia warunków i zapewnienia jakości. (C) Kiedy kontaktujesz się z rzecznikiem prasowym za pośrednictwem Amal Khamis, kontrolujesz czas trwania i głębokość interakcji. Wszelkie relacje między adwokatem a klientem powstałe w trakcie tej interakcji mogą, według Państwa wyboru, zakończyć się (i) po zakończeniu interakcji ze wskazanym pełnomocnikiem lub (ii) kontynuować, jeśli chce się zaangażować rzeczoznawcę giełdowego w celu świadczenia dalszych usług prawnych. (d) Jeśli chcesz nawiązać relację adwokat-klient z wymienionym pełnomocnikiem, który wykracza poza korzystanie z naszych Usług, związek ten będzie obowiązywał na warunkach ustalonych z danym rzecznikiem. Warunki te NIE obejmują Amal Khamis i, poza wstępnymi negocjacjami dla specjalnych zniżek dla naszych członków, nie ustalamy, nie kontrolujemy ani nie wywieramy na nie wpływu. Na przykład rzeczowy pełnomocnik może poprosić o podpisanie formalnej umowy reprezentacji dotyczącej zakresu wykonywanej przez niego pracy, kosztu usług prawnych oraz pokrycia wszelkich wydatków z kieszeni, które mogą ponieść. (e) Notowani Adwokaci mogą otrzymać rekompensatę od Amal Khamis za Usługi wykonywane w twoim imieniu, jednak Amal Khamis nie otrzymuje żadnej części opłat prawnych pobieranych przez adwokatów z naszej sieci. We wszystkich przypadkach Amal Khamis nie będzie wpływać ani ingerować w żaden sposób w niezależny profesjonalny osąd prawnika. Listed Adwokaci zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania usług prawnych w twoim imieniu według własnego uznania.

WŁASNOŚĆ I KONSERWACJA TWOICH DOKUMENTÓW

Amal Khamis nie rości sobie prawa własności do jakichkolwiek dokumentów, które tworzysz, przesyłasz i przechowujesz za pomocą naszych Usług ("Dokumenty"). Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Amal Khamis Dokumentów w związku z świadczeniem Usług użytkownikowi.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Amal Khamis może zachować te Dokumenty, a także ujawnić je, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest zasadnie konieczne do spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków: (1) proces prawny, obowiązujące przepisy prawne lub wnioski rządowe; (2) w celu egzekwowania niniejszych warunków; (3) w odpowiedzi na roszczenia, że ​​jakakolwiek treść narusza prawa osób trzecich; lub (4) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Amal Khamis, jego użytkowników i społeczeństwa. Użytkownik rozumie, że techniczne przetwarzanie i transmisja Usługi, w tym treści użytkownika, może obejmować transmisje w różnych sieciach i zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych związanych z łączeniem sieci lub urządzeń. Zgadzasz się, że Amal Khamis nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub niezapisanie treści przechowywanych lub przesyłanych przez Usługi.

ZGODA

Tworząc konto, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Amal Khamis, takich jak biuletyny, oferty specjalne, przypomnienia i aktualizacje. Rozumiesz również, że możesz usunąć się z tych komunikatów, klikając link "Anuluj subskrypcję" w stopce rzeczywistego e-maila.

ZAAKCEPTOWANE WYKORZYSTANIE.

Nasze usługi obejmują dużą liczbę tzw. "Usług komunikacyjnych". Należą do nich usługi takie jak komentarze, posty na blogach, produkty z pytaniami i odpowiedziami, fora do komunikacji z klientami i inne usługi komunikacyjne. Użytkownik zgadza się korzystać z Usług komunikacyjnych jedynie w celu publikowania, wysyłania i odbierania wiadomości lub materiałów właściwych dla danej Usługi komunikacyjnej i związanych z nią. Korzystając z Usługi komunikacyjnej, zgadzasz się, że nie wykonasz żadnej z następujących czynności:

 • Zniesławiać, wykorzystywać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa innych osób.
 • Publikować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać ani rozpowszechniać żadnych nazw, materiałów ani informacji uznanych za nieodpowiednie, profanujące, zniesławiające, naruszające prawa, nieprzyzwoite, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem.
 • Utwórz fałszywą tożsamość, przedstaw się jako ktoś inny lub podpisz umowę jako ktoś inny lub w imieniu kogoś innego lub w inny sposób sfałszuj lub usuń w przesłanym pliku wszelkie istotne atrybuty lub powiadomienia.
 • Przesyłaj pliki zawierające oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem własności intelektualnej lub prawem do prywatności lub reklamy, z wyjątkiem przypadków, gdy
 • jesteś właścicielem lub kontrolujesz niezbędne prawa, lub
 • otrzymałeś wszystkie niezbędne zgody, aby to zrobić.
 • Przesyłaj uszkodzone pliki, pliki zawierające wirusy lub inne pliki, które mogą uszkodzić działanie innego komputera.
 • Reklamuj, oferuj, sprzedawaj lub oferuj, aby kupować cokolwiek dla celów biznesowych, z wyjątkiem ograniczonego zakresu, w jakim każda usługa komunikacyjna wyraźnie zezwala na taką działalność.
 • Ogranicz lub powstrzymaj innych użytkowników przed korzystaniem z usług komunikacyjnych i korzystaniem z nich.
 • Żniwa lub w inny sposób gromadzi dane osobowe innych osób bez ich zgody.
 • Naruszają wszelkie kodeksy postępowania lub inne wytyczne, które mogą mieć zastosowanie w przypadku jakiejkolwiek konkretnej Usługi komunikacyjnej.
 • Naruszać wszelkie obowiązujące prawa i przepisy.

Chociaż Amal Khamis nie ma obowiązku monitorowania usług komunikacyjnych, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do przeglądu i usunięcia materiałów opublikowanych w usłudze komunikacyjnej, w całości lub w części. Amal Khamis zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich opublikowanych materiałów, informacji lub działań niezbędnych do spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, procedur prawnych lub wniosków rządowych.

BEZ WZGLĘDU NA BEZPRAWNE LUB ZABRONIONE UŻYCIE

Możesz korzystać z naszych Usług tylko wtedy, gdy nie kłóci się z prawami Twojej jurysdykcji lub ich nie narusza. Dostępność naszych Usług w Twojej jurysdykcji nie jest zaproszeniem lub ofertą Amal Khamis na dostęp do naszej strony lub Usług lub korzystanie z niej. Korzystając z naszych Usług, przyjmujesz wyłączną odpowiedzialność za to, że Ty lub członek rodziny korzystasz z naszych Usług lub korzystasz z nich, nie naruszając żadnych obowiązujących praw w twojej jurysdykcji. W celu wyegzekwowania tego postanowienia Amal Khamis zastrzega sobie prawo do odmowy członkostwa lub do zawieszenia lub likwidacji konta natychmiast i bez uprzedzenia według własnego uznania.

Następujące są wyraźnie wyłączone lub zabronione:

 • Używanie w związku z dowolną sprawą prawną, która jest niepoważna, niematerialna lub nielegalna, zgodnie z ustaleniami Amal Khamis lub wymienionego pełnomocnika według własnego uznania;
 • Używanie w związku z jakąkolwiek sprawą prawną związaną z domniemanym przestępstwem z użyciem przemocy;
 • Używanie w związku z jakąkolwiek kwestią prawną obejmującą prawo jurysdykcji poza Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi lub jego podobszarami;
 • Używaj w związku z dowolną sprawą prawną, której jesteś obecnie lub potencjalnie reprezentowany przez radcę prawnego.
 • Używanie w związku z jakąkolwiek sprawą prawną, która według uznania rzecznika prawnego według własnego uznania, nie ma wystarczającej wartości merytorycznej, aby uzasadnić pogoń, lub która została podniesiona nadmierną lub nieuzasadnioną liczbę razy bez zmiany okoliczności;
 • Używaj w związku z jakąkolwiek sprawą prawną, która bezpośrednio lub pośrednio obejmuje każdego Zastępcę prokuratora, innego niż twój obrońca;
 • Używanie w związku z dowolną sprawą prawną, która bezpośrednio lub pośrednio obejmuje Amal Khamis lub którykolwiek z jego podmiotów zależnych, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych dostawców usług Amal Khamis; lub
 • Używanie w związku z dowolną sprawą prawną, w której Twój sponsor programu ma niekorzystny interes lub w którym każdy dyrektor, członek zarządu, agent lub pracownik ma niepożądany interes. Do celów niniejszego postanowienia "Sponsor Programu" oznacza każdą firmę, organizację lub związek, który kupuje lub oferuje w imieniu swoich członków lub pracowników, plan prawny Amal Khamis za pośrednictwem kanałów hurtowych, kanałów sprzedaży detalicznej lub w inny sposób. Sprawdź sponsora programu, aby uzyskać dodatkowe ograniczenia.

Nie wolno włamać się, "ocierać" ani "czołgać" Rocketlawyer.com, czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem pośredników, takich jak pająki, roboty, roboty, skrobaki, ramkowanie, elementy pływające lub kanały RSS, lub w inny sposób uzyskiwać dostęp lub próbować uzyskać dostęp do jakichkolwiek informacji Amal Khamis nie ma celowo udostępnione na swojej stronie internetowej za pośrednictwem zakupionego abonamentu. Korzystanie z witryny Amal Khamis nie uprawnia do odsprzedaży jakichkolwiek treści Amal Khamis bez uprzedniej pisemnej zgody Amal Khamis.

LICENCJA

Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszych Warunków, niniejszym udziela się niewyłącznej, ograniczonej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na korzystanie z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem. Jako zarejestrowany użytkownik Amal Khamis masz prawo przechowywać, dla swoich osobistych danych, elektroniczne lub fizyczne kopie dokumentów, które utworzyłeś w Amal Khamis. Nie wolno kopiować treści formularzy lub umów Amal Khamis dotyczących użytkowania lub sprzedaży poza Amal Khamis. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone przez Amal Khamis.

Przekazując zawartość użytkownika Amal Khamis, niniejszym udzielasz Amal Khamis i jej podmiotom stowarzyszonym niewyłącznego, wolnego od opłat, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania , wyświetlaj i wyświetlaj takie treści, w tym na całym świecie, w dowolnych mediach. Jeśli prześlesz opinię lub sugestie dotyczące naszych Usług, możemy wykorzystać Twoją opinię lub sugestię bez żadnych zobowiązań.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Amal Khamis zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w swoich usługach, w tym między innymi tekst, grafikę, ilustracje, logo, znaki usługowe, prawa autorskie, zdjęcia, filmy, muzykę i wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej. O ile w niniejszej umowie nie przewidziano inaczej, nie możesz i nie możesz zezwalać innym na: reprodukowanie, modyfikowanie, tłumaczenie, ulepszanie, dekompilowanie, dezasemblowanie, odtwarzanie kodu źródłowego, licencjonowanie, udzielanie sublicencji, wypożyczanie, dzierżawę, dystrybucję, kopiowanie, publiczne wyświetlanie, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieł pochodnych któregokolwiek z naszych produktów i usług;

Linki do stron internetowych osób trzecich

Strony internetowe Amal Khamis mogą zawierać linki do zasobów stron trzecich i firm w Internecie, nazywane tutaj "linkami" lub "Witrynami z linkami". Te linki są udostępniane dla Twojej wygody, aby pomóc Ci zidentyfikować i zlokalizować inne zasoby internetowe, które mogą Cię zainteresować. . Amal Khamis nie sponsoruje i nie jest prawnie stowarzyszona z żadnymi powiązanymi stronami trzecimi. "Amal Khamis nie jest prawnie upoważniona do używania jakiejkolwiek nazwy handlowej, zarejestrowanego znaku towarowego, logo, oficjalnej pieczęci lub materiału chronionego prawami autorskimi, które mogą pojawić się w linku.

Amal Khamis nie kontroluje, nie popiera ani nie monitoruje zawartości jakiejkolwiek Powiązanej Strony. Obejmuje to, bez ograniczeń, wszelkie dalsze łącza zawarte w Witrynie połączonej oraz wszelkie zmiany lub aktualizacje Witryny połączonej. Amal Khamis nie ponosi odpowiedzialności za transmisję internetową lub jakąkolwiek inną transmisję otrzymaną z jakiejkolwiek Witryny połączonej. Niniejsze Warunki nie obejmują interakcji z Powiązanymi Witrynami. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami i politykami prywatności stron zewnętrznych.

Jeśli korzystasz z dowolnej usługi świadczonej w Witrynie powiązanej, (a) Amal Khamis nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie strony trzeciej, w tym za dostęp osoby trzeciej do danych klienta i korzystanie z niej oraz (b) Amal Khamis nie będzie gwarantować lub wspierać wszelkie usługi świadczone przez stronę trzecią.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje otrzymane za pośrednictwem Amal Khamis nie powinny być wykorzystywane do osobistych lub prawnych decyzji. Powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą, by uzyskać konkretne porady dostosowane do twojej sytuacji. Krótko mówiąc, korzystanie z naszych usług odbywa się na własne ryzyko.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA AMAL KHAMIS I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, O USŁUGACH. USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE "W JAKIM SĄ". I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". BEZPOŚREDNIO ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. Informacje i opinie otrzymane za pośrednictwem strony internetowej nie powinny być traktowane w celach osobistych, medycznych, prawnych i finansowych decyzji i należy skonsultować odpowiedniego fachowca o konkretne porady dostosowane do danej sytuacji.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU NIE AMAL Khamīs, jej filii, dostawcy lub dystrybutorzy BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, KARNE, PRZYKŁADOWE LUB SZKODY LUB UTRATĘ DANYCH, biznes, lub zysków, NIEZALEŻNIE OD TEORII PRAWNEJ, NAWET AMAL Khamīs został ostrzeżony O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI remedium NIE SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

AMAL Khamīs nie ma obowiązku LUB jakiejkolwiek odpowiedzialności dla każdego profesjonalnego USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA napotkania na lub za pośrednictwem NASZEJ STRONIE, a użycie lub polegania na takich profesjonalnych usług odbywa się wyłącznie na własne ryzyko

ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Amal Khamīs'S dla wszystkich roszczeń dotyczących usług, w żadnym wypadku przekraczać większej z $ 500 lub ilość ZAKUPU DO Amal Khamīs za miesiące 12 poprzednich omawianych usług.

ZWOLNIENIE ORAZ ZADOŚĆUCZYNIENIE

W imieniu własnym i swoich spadkobierców, wykonawców, agentów, przedstawicieli i cesjonariuszy, w pełni uwolnić, na zawsze zwolnić i zatrzymać Amal Khamis, Twój sponsor programu i jego spółki stowarzyszone oraz ich właściwi funkcjonariusze, pracownicy, dyrektorzy i agenci nieszkodliwi od wszelkich strat odszkodowania, wydatki, w tym uzasadnione honoraria prawnicze, prawa, roszczenia i wszelkiego rodzaju działania oraz obrażenia (w tym śmierć) wynikające z korzystania z Usługi lub związane z korzystaniem z niej. Zgadzasz się, że to wydanie zostało dobrowolnie i dobrowolnie zaakceptowane i potwierdzasz, że w pełni rozumiesz, na co się zgadzasz.

Zgadzasz się zabezpieczyć Amal Khamis, swojego sponsora programu i jego spółki stowarzyszone oraz ich odpowiednich funkcjonariuszy, pracowników, dyrektorów i agentów od wszelkich strat, szkód, kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, roszczeń, roszczeń, działań jakiegokolwiek rodzaju. oraz obrażenia (w tym śmierć) wynikające z roszczeń stron trzecich związanych z korzystaniem z Usługi, naruszeniem niniejszych Warunków lub naruszeniem jakichkolwiek praw innych osób.

PRAWO

Niniejsze Warunki będą regulowane przez prawo Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a Amal Khamis w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków, a także zastępują wszelkie inne wcześniejsze lub równoczesne umowy lub warunki mające zastosowanie w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki nie określają praw beneficjentów będących osobami trzecimi.

ZRZECZENIE SIĘ, ROZSĄDNOŚĆ I PRZYDZIAŁ

Nasze zaniechanie egzekwowania przepisu nie oznacza zrzeczenia się jego prawa do tego później. Jeżeli postanowienie okaże się nieegzekwowalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w pełnej mocy, a możliwy do wyegzekwowania termin zostanie zastąpiony odzwierciedlając naszą intencję możliwie jak najdokładniej. Użytkownik nie może cedować żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków, a każda taka próba będzie nieważna. Amal Khamis może scedować swoje prawa na dowolne z jej podmiotów stowarzyszonych lub zależnych lub na następcę będącego w interesie każdej firmy związanej z Usługami.

MODYFIKACJE

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki i zawsze opublikujemy najnowszą wersję na naszej stronie internetowej. Jeśli wersja znacząco zmniejsza Twoje prawa, powiadomimy Cię (na przykład publikując na naszym blogu lub na tej stronie). Kontynuując korzystanie z Usług lub dostęp do nich po wejściu w życie zmian, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienionymi Warunkami.

W razie jakichkolwiek pytań lub pytań dotyczących korzystania z tej platformy, prosimy o kontakt pod adresem: case@lawyersuae.com lub zadzwoń + 971 50 6531334.

Przewiń do góry