Kancelarie prawne w Dubaju

Usuń status zakazu pracy lub zakazu imigracji w ZEA

Dubaj, ZEA

porządek i bezpieczeństwo

Kraj Zjednoczonych Emiratów Arabskich stawia porządek i bezpieczeństwo na piedestale. Cenią te dwie rzeczy do tego stopnia, że ​​wszystkie aspekty są regulowane przepisami prawa, które mają pomóc mieszkańcom w przestrzeganiu przepisów rządowych i właściwie zarządzać wszystkim, czego potrzebują i chcą robić w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Istnieją dwa warunki, od których większość ludzi zwykle nie przebywa w ZEA - zakaz pracy i zakaz imigracji.

zakaz pracy i zakaz imigracji

Co to jest zakaz pracy w ZEA?

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zakaz pracy jest powszechny w świecie pracowników i pracodawców, ponieważ to oni są zaangażowani w taką sytuację. Pracownik może doświadczyć zakazu pracy, jeśli zrezygnuje ze spółki, w której pracuje lub zakończy umowę ograniczoną, nie wypełniając tam określonego terminu.

Artykuł 121 prawa pracy w ZEA

Pracownikom, którzy są objęci 2-letnią umową o pracę, typową dla umów ograniczonych, nie wolno opuścić firmy, chyba że uzasadnienie pracownika jest uzasadnione na podstawie przepisu wskazanego w art. 121 prawa pracy w ZEA.

Co to jest zakaz imigracyjny w ZEA?

Zakazy imigracyjne są nakładane na tych, którzy zrobili coś niezgodnie z prawem ZEA. Kiedy dana osoba ma tego typu zakaz, nie może wjechać do kraju ani posiadać wizy pobytowej. Oznacza to, że emigranci, którzy mają zakaz imigracyjny, nie mogą pracować i przebywać w ZEA.

Usunięcie statusu zakazu pracy w ZEA

Istnieje kilka sposobów zniesienia przez pracowników statusu zakazu pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie ma znaczenia, czy pracodawca poprosił, czy też przyszedł z samego Ministerstwa Pracy, ponieważ istnieje nadzieja, że ​​osoba nie będzie musiała czekać 6 miesięcy do 1 roku, pozostając bez pracy w kraju, wchodząc i wychodząc dostać zmianę wizy.

  1. Prześlij niezbędne dokumenty do Ministerstwa Pracy - Jeśli zakaz pracy pochodzi z tego konkretnego departamentu rządowego, możesz poszukać firmy, która oferuje 5,000 AED jako pensję lub więcej. Możesz poprosić firmę o przekazanie listu ofertowego, który możesz przedstawić w Ministerstwie Pracy.
  2. Rozstrzygaj sprawy z pracodawcą - jeśli zakaz pracy pochodzi od pracodawcy, najlepszym sposobem na jego usunięcie lub zniesienie jest rozmowa z pracodawcą i poproszenie go o usunięcie zakazu pracy.

Usunięcie statusu zakazu imigracji w ZEA

Jeśli sprawy zostały wniesione przeciwko osobie i okazało się, że są winne, istnieje niewielka szansa na usunięcie lub zniesienie zakazu imigracji.

Zdarzają się przypadki, gdy zakaz imigracji w ZEA może zostać nałożony na kogoś, kto nawet nie postawił stopy w ZEA. Jest to zwykły błąd tożsamości. Można to znieść, współpracując z przedstawicielem w kraju, który przedstawi list od ciebie i inne dokumenty potwierdzające związane z twoją sytuacją.

W przypadku odrzuconych kontroli lub innych przestępstw finansowych zakaz imigracji można znieść, przedstawiając dowód, że sprawa została rozwiązana.

Doradca ds. Zakazu podróży

Zakaz przestępstwa obowiązuje do czasu prowadzenia dochodzenia, procesu i wyroku w sprawie karnej.