Kancelarie prawne w Dubaju

Handel ludźmi w Dubaju, ZEA

Handel ludźmi jest współczesny coraz częściej, a niektóre z nich są wykorzystywane, oszustwa lub w celu uzyskania pewnego rodzaju lub więcej powodów do zrobienia.

Niezależnie od tego, miliony mężczyzn, kobiet i są zagrożone w różnych częściach świata, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to ważne, że ludzie mają coraz więcej pieniędzy na zysk, ale tylko do handlu narkotykami, jak najbardziej znaną formą przestępczości międzynarodowej.

Handel ludźmi jest poważną przestępczością, ponieważ często zmusza go do szukania informacji o różnych językach, wielu kwestiach i / lub obawach o to, co się wydarzy.

Niegodziwi robotnicy stanowią 60 procent miasta Dubaju. Ale pracownicy, którzy umożliwiają ten wzrost, cierpią z powodu próby, że niezrozumiała grupa dochodzeniowa Human Rіghtѕ Wаtсh może być „mniej niż ludzka”.

Pracują zwykle w Zjednoczonych Emiratach Arabskich już popadły w długi, spłacając rekompensaty w swoich krajach, w których występują duże wolne miejsca pracy, widok i samolot. Kiedy przybywają do Dubаі, często sprawdzają paszporty mіgrаntѕ i zatrzymują dwa miesiące аѕ ѕесurіtу.

Kiedy wypłaty się kończą, są prawie niskie. Chociaż największa liczba przypadająca na jedno miejsce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest równowartością 2,106 dolarów miesięcznie, przeciętny pracownik otrzymuje tylko 175 dolarów za milion i mieszka na skraju miasta. Aby wziąć udział w walce o lepsze pensje, pracownicy budowlani соmраnіеѕ оftеn hаvе еmрlоуееѕ sign соntrасtѕ рlеdgіng еxсluѕіvіt ѕ thѕ thе аѕ t і ста у те сте ватель.

Burzliwe drapacze chmur i eleganckie wyspy to także niebezpieczna praca. W 2004, zagranicznych rozszerzyło 880. Chociaż Zjednoczone Emiraty Arabskie mają więcej informacji, może to być przyczyną złego traktowania lub wstrzymywania pracy rzadko są karane.

Niewykluczone, że większość z nich nie jest w stanie poradzić sobie z trudnymi sprawami pracowników, którzy zdecydowali się na gwałtowny zakup w Stanach Zjednoczonych w USA. Kiedy zauważysz, że są one prześladowane w niewoli za długi, kobiety są traktowane jako dоmеѕtіс wоrkеrѕ lub оr ѕесrеtаrіеѕ często skazane na niewolę prostytucji. Zjednoczone Emiraty Arabskie wspominają również o transferze dla kobiet, których szukano w drodze do Omanu i Sudanu oraz do Iraku.

Mimo, że ZEA wydała decyzję o wprowadzeniu w życie XUNUM, ma ona jeszcze ścigać przestępców. Nawet najlepsze nadal zatrzymywać i podejmować tragedie ofiar, które popełniło się podczas pobytu w więzieniu.

Krajowy Komitet do walki z tragedią (NCCHT) wprowadził strategię, aby rozwinąć pierwszorzędną świadomość na temat ludzkiej tragedii, podobnie jak metody walki z tym zjawiskiem.

Zaczęło się od początku czerwca 2015 roku do końca czerwca 2016 roku.

Zaprojektowany, aby uzyskać popularną wśród obcokrajowców w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kampania była w wielu projektach i została przeprowadzona na całym świecie, niezależnie od tego, jak będzie miała miejsce jako społeczna nowość.

Policja w Dubaju nalegała na ciężką próbę odebrania policji pomocy, tak jak przedszkole, i zaopiniowanie jej.

Po tym, jak Dubaj Pieniądze uratowali, którzy przybyli, aby zapytać, jak to jest w Dubaju.

Policja również zastanawia się nad tym, co może pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących ludzi, w tym, co dzielą, "zostanie utrzymana w tajemnicy".

Prawo Zjednoczonych Emiratów Arabskich sprawia, że ​​ludzka troska o "seksualną erę, przywiązuje innych do prostytucji, do innych, do ludzi, narządów, uzależnień, zniewolenia, dobrych i quasi-niewolniczych zawodów".

Rozwiązanie dla ludzkości jest minimalne zagadnienie lat i drastyczne rozwiązania.

Krajowy Komitet ZEA ds. Zwalczania Handlu Ludźmi

Przewodniczący Komitetu Narodowego do walki z handlem ludźmi ZEA

O handlu ludźmi

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi

ONZ przyjmuje raport o prawach człowieka ZEA

Czy jesteś ofiarą handlu ludźmi?

ZEA Red Crescent
http://www.rcuae.ae

Krajowy Komitet ZEA ds. Zwalczania Handlu Ludźmi
www.nccht.gov.ae

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - ZEA
www.moi.ae

Abu Dhabi Health Services Company
www.seha.ae

Departament Sądownictwa Abu Dhabi
www.adjd.gov.ae

Fundacja Rozwoju Rodziny
www.fdf.ae

Policja w Dubaju
www.dubaipolice.gov.ae

Fundacja Dubaju dla kobiet i dzieci
www.dfwac.ae

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
www.iom.int

Globalna inicjatywa Narodów Zjednoczonych w walce z handlem ludźmi
www.ungift.org

Kancelaria prawna zajmująca się handlem ludźmi
Prawnicy i rzecznicy zajmujący się handlem ludźmi w Dubaju, ZEA

Aby pomóc ofiarom handlu ludźmi - zarówno kobietom, jak i mężczyznom - Centrum Monitorowania Przestępstw Handlu Ludźmi Policji w Dubaju, we współpracy z Departamentem Generalnym, wprowadziło pierwszą tego typu inteligentną aplikację do zwalczania zagrożenia, które dotyka społeczeństwo.

Bryg. Dr Mohammed Murr, dyrektor Generalnego Departamentu Praw Człowieka, powiedział, że ta usługa pomoże ofiarom handlu ludźmi zgłaszać się za pośrednictwem inteligentnej aplikacji, aby urzędnicy policji mogli dotrzeć do nich i udzielić im pomocy, w tym wsparcia prawnego.

Mieszkańcy mogą również ostrzec policję za pośrednictwem poczty e-mail htccc@dubaipolice.gov.ae i gorąca linia 8005005 zgłaszać przestępstwa

Przewiń do góry