Kancelarie prawne w Dubaju

Szczegóły Do Matter! Błąd w sztuce lekarskiej w Dubaju, ZEA

Błąd w sztuce lekarskiej w Dubaju

Każda szczepionka w Dubaju lub ZEA i lek na receptę na rynku musi przejść rygorystyczny proces zatwierdzania przez rząd, zanim będzie można go sprzedać publicznie.

"Medycyna to nauka o niepewności i sztuce prawdopodobieństwa." - William Osler

Jak wiesz, błąd w sztuce lekarskiej oznacza błąd medyczny, który pojawia się w wyniku nieznajomości aspektów technicznych lub w wyniku zaniedbania lub braku wystarczających wysiłków zawodowych.

Ze wszystkimi różnorodnymi możliwościami w sferze biznesu, rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaczął się koncentrować na tym, że lokalni Arabowie, reprezentujący elitarną klasę kraju, poszukiwali zachodnich możliwości leczenia. Powodem było to, że zostali pozbawieni pożądanych opcji w swoim kraju. Oznaczało to jedną prostą rzecz - krajowi brakowało dużej szansy biznesowej.

Błąd w sztuce lekarskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

W 2008, rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogłosił Ustawę o Odpowiedzialności Medycznej, która została wezwana do kontrolowania określonych aspektów związanych zarówno z medycyną, jak i kwestiami relacji lekarz-pacjent.

Jeśli chodzi o wcześniejsze sprawy dotyczące błędów lekarskich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, były one regulowane przez przepis Kodeksu cywilnego ZEA - Prawo federalne № 5 od 1985. Dodatkowo, wspomniane roszczenia dotyczące błędów lekarskich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mogą również podlegać kodeksowi karnemu - ustawie federalnej № 3 od 1987.

Wkrótce stało się jednak oczywiste, że obowiązujące przepisy były pełne sprzecznych wyników i wprowadzających w błąd decyzji. Służyło to jako podstawa do przyjęcia nowej ustawy, która niewątpliwie poprawiłaby prawne aspekty związane z sektorem medycznym ogółem. Wkrótce wdrożenie nowej ustawy spowodowało nowe kary i nowe akty prawne dotyczące uwięzienia od dwóch do pięciu lat, wymagające kary od 200.000 AED do 500.000 AED. Tak więc wszystkie aspekty dotyczące systemu prawnego rządzących prawnikami zajmującymi się nadużyciami lekarskimi i adwokatami nadużyć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także prawnicy zajmujący się błędami w Dubajuw szczególności został podyktowany przez nowo stworzoną sytuację.

Z punktu widzenia pacjentów istnieje poważny problem związany z niewystarczającymi przepisami ustawowymi dla lekarzy. Problem polega na tym, że nie ma wystarczających podstaw dla lekarzy, aby twierdzić, że dany pacjent był źle traktowany przez poprzedniego lekarza. Wiele osób uważa, że ​​prawo dotyczące błędów w sztuce lekarskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinno być głęboko badane i podlegać egzekucji ze względu na aspekty kulturowe charakterystyczne dla całego narodu.

Przy składaniu wniosku o zaniedbanie medyczne lub roszczenia o zaniedbania medyczne w Dubaju lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Jeśli jesteś zainteresowany tym, czy powinieneś złożyć skargę na niewłaściwe postępowanie lekarskie po tym, jak zostałeś zraniony przez niego, przede wszystkim powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, które przypadki medyczne można uznać za nadużycia. Biorąc pod uwagę definicję zaniedbania medycznego przedstawioną powyżej, konieczne jest, aby wiedzieć, co jest zaniedbania medycznego i obrażeń lub szkody przed wniesieniem sprawy przeciwko lekarzowi.

Pierwszy przypadek dotyczy przypadków, w których lekarz popełnił błąd w rozpoznaniu choroby lub nie podał odpowiedniego leku lub leczenia wymaganego w związku z chorobą. Kamieniem węgielnym wszystkich tych przypadków jest standard opieki, czyli metody lub metoda, zaakceptowane przez innych specjalistów w tej dziedzinie, w celu leczenia swoich pacjentów w podobnych lub podobnych okolicznościach. Kiedy obawiasz się, czy tak właśnie jest, czy nie, najważniejszą rzeczą jest być w stanie udowodnić, że twój lekarz złamał standard związany z twoim własnym problemem medycznym. Po udowodnieniu tego możesz bez problemu udać się do lekarza i złożyć pozew o zaniedbanie medyczne.

Drugi to błędy medyczne, które wyrządziły ci krzywdę lub uszkodzenie. Jeśli masz wystarczający dowód na poparcie swojego wniosku i wykazujesz, że twój stan pogorszył się po leczeniu zastosowanym przez twojego lekarza, lub zostałeś poszkodowany po operacji przeprowadzonej przez twojego lekarza, możesz zwrócić się do kancelaria specjalizująca się w postępowaniach sądowych w sprawach medycznych i wnosząca pozew przeciwko lekarzowi.

Pamiętaj, że w takich przypadkach powinieneś mieć co najmniej jednego eksperta, który wskaże, że twoje obrażenie jest spowodowane błędem medycznym popełnionym przez twojego lekarza. Wspomniani świadkowie medyczni zwykle znajdują się wśród innych pracowników służby zdrowia lub lekarzy zaangażowanych we własną sprawę.

Ważne, aby wiedzieć, wynagrodzenie medyczne

odszkodowanie medyczne

Ilekroć zostaniesz złapany w sytuacji, kiedy nie pozostaje nic innego, jak złożyć pozew lekarski przeciwko twojemu lekarzowi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju, powinieneś być dobrze poinformowany o arbitrażu DIAC (Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Dubaju) i ubezpieczeniu lekarskim w związek z błędami lekarskimi w ZEA.

Arbitraż DIAC jest stałą, niedochodową i autonomiczną instytucją powołaną do zapewnienia wysokopoziomowych i przystępnych cenowo obiektów arbitrażowych i usług dla międzynarodowych i regionalnych środowisk biznesowych. DIAC oferuje takie usługi arbitrażowe, które obejmują kwestie związane z postępowaniem arbitrażowym, nominacjami arbitrów, sporami handlowymi, miejscami arbitrażowymi, opłatami arbitrów i mediatorów.

Mówiąc o problemach zdrowotnych występujących w sektorze prywatnym i publicznym w Dubaju, powinieneś wiedzieć, że skargi medyczne skierowane przeciwko lekarzom i dostawcom usług medycznych są regulowane przez Dubai Health Authority. Ta ostatnia została założona w czerwcu 2007. Powyższe skargi medyczne są rozpatrywane przez Departament Regulacji Zdrowia Dubai Dubai Authority, który jest powołany do rozwiązywania wszystkich problemów na mocy prawa. Departament jest gotowy zbadać wszystkie rodzaje skarg i zdecydować, czy ten czy inny pracownik służby zdrowia jest winny za błąd medyczny.

Ważne jest również, aby znać te przypadki, gdy pracownicy służby zdrowia nie będą ponosić żadnych prawnych obowiązków. Tutaj są:

  • Gdy pacjent zostanie uznany winnym za spowodowanie uszkodzenia.

  • Kiedy pracownik służby zdrowia stosuje konkretną metodę medyczną, która różni się od metody ogólnie przyjętej, ale jest to spowodowane ogólnie uznanymi zasadami medycznymi.

  • Kiedy komplikacje i skutki uboczne są znane w ogólnej praktyce medycznej.

[Socjológ]

Jeśli chodzi o ubezpieczenie lekarskie, drugie dotyczy ubezpieczenia za błędy medyczne, działania i zaniechania chirurgów lub lekarzy, w tym ubezpieczenie od odpowiedzialności szpitalnej, ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej lekarzy i wspólne ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. Większość polityk stosowanych w tym zakresie znajduje się w zgłoszonym punkcie refundacji. Ten ostatni rodzaj pokrycia jest zwykle związany z przypadkami opartymi na wystąpieniu.

Rząd Zjednoczonego Emiratu Arabskiego wymaga od każdego praktyka w dziedzinie opieki zdrowotnej posiadania ubezpieczenia medycznego. Ten rodzaj ubezpieczenia ma na celu ochronę lekarzy zajmujących się medycyną przed złożonymi pozwami.

Takie osłony mogą być wymagane od części organów regulacyjnych. Mogą być uzyskane przez lekarzy jako osoby fizyczne lub jako pracownicy jednostki. W związku z tym istnieją dwa rodzaje polityk w tym zakresie: polityka indywidualnego lekarza i polityka prywatna. W pierwszym przypadku oferta nie jest tak duża, jak ta związana z ubezpieczeniem jednostek. W tym ostatnim przypadku zwykle jest to podmiot (w którym zatrudniony jest lekarz) oferujący ubezpieczenie. W związku z tym istnieją dwa rodzaje aplikacji Indywidualne aplikacje lekarza i Entity Med Mal Applications.

Jak widać, dzięki odpowiedniej firmie zajmującej się ubezpieczeniami lekarskimi, możesz cieszyć się lepszą ochroną przed roszczeniami osób trzecich w związku z błędami lekarskimi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Upewnij się, że pokrywają się również powiązane koszty prawne i koszty.

[/ Szafki Społecznego]

2 przemyślenia na temat „Szczegóły mają znaczenie! Błąd w sztuce lekarskiej w Dubaju, ZEA ”

  1. Pingback: Zwracając się do sądów ZEA za swój błąd w sztuce lekarskiej: adwokat z tytułu błędu w sztuce lekarskiej w Dubaju | prawnicy w ZEA i rzecznicy Dubaju

  2. Szanowny Panie, mam azoospermię z powodu pomyłki lekarza podczas operacji wodniaka 2011, ale nie otrzymałem raportu, ponieważ inny lekarz nie dał mi tylko werbalnego Czy możesz mi pomóc wydać dużo pieniędzy, aby mieć drugie dziecko, ale nie, dziękuję
    al

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry