Kancelarie prawne w Dubaju

Arbitraż - pokojowe wyjście

Arbitraż jest formą alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) i ma pomóc stronom w rozwiązaniu problemu bez skierowania sprawy do sądu.

Ponieważ abstrakcja jest pokojowa, oznacza to, że wszystkie strony zaangażowane w proces muszą wyrazić zgodę na zrobienie tego przed rozpoczęciem procedury.

Klauzula abstrakcji również musi być obecna w umowie. Nie można go później dodać bez zgody wszystkich zaangażowanych stron i innego podpisu umowy, na takich samych warunkach opisanych powyżej.

Forma abstrakcji jest na umowie ślubnej, gdzie obie części zgadzają się, które części dziedzictwa należą do siebie. W przypadku umów handlowych klauzulę tę często włącza się do umów obejmujących leasing lub kredyt hipoteczny. Jeżeli strona leasingująca nie zapłaci określonej kwoty w terminie, strona otrzymująca leasing może ponownie odebrać towar i żadne inne czynności prawne nie zostaną podjęte.

Klauzula abstrakcji jest jednym z najlepszych sposobów na wygaśnięcie umowy bez odwoływania się do interwencji sądowej i wydawania na nią pieniędzy.

Uprzejmie prosimy o kontakt Sprawy arbitrażowe

Przewiń do góry