Kancelarie prawne w Dubaju

Brytyjscy prawnicy w Dubaju zajmują czołowe miejsca w firmie

Brytyjscy prawnicyBrytyjscy prawnicy spodziewają się kolejnego kolonializmu po uzyskaniu przez Zjednoczone Emiraty Arabskie niepodległości. Adwokaci z Wielkiej Brytanii wraz z innymi krajami napływali, szybko grupując swój legalny rynek w czasie rozkwitu Dubaju. Nowy rodzaj sądu może nadal dawać brytyjskim prawnikom przewagę nad zagranicznymi przeciwnikami i oboma prawnikami z Dubaju. Apelacja jest prawdą, że sądy używają języka angielskiego i działają publicznie na podstawie prawa zwyczajowego o tendencji angielskiej (w Szkocji istnieje alternatywny system prawny). To sprawia, że ​​proces prawny jest bardziej przejrzysty i znacznie mniej niebezpieczny dla zachodnich firm. Wydaje się, że brytyjskie firmy rozwijają się w Dubaju już od 2011 roku.

Anglia wyeksportowała angielskie przepisy prawne i angielskie prawo zwyczajne do większości części Imperium Brytyjskiego, a wiele aspektów tego systemu przetrwało po zaprzestaniu rządów brytyjskich lub autonomii. Wiele autorytetów, które nadal używają angielskiego prawa zwyczajowego, jak brytyjscy prawnicy, nadal integruje współczesny rozwój prawa zwyczajowego w Anglii, a wnioski z Anglii znajdują się w wielu autorytetach powszechnie uważanych za potężne.

Werdykty komisji wydane przed zmianą uprawnień zachowują moc prawną. Na przykład Europejska Konwencja o Podstawowych Wolnościach i Prawach Człowieka została podpisana w 1950 roku, a Wielka Brytania zezwoliła ludziom na składanie petycji do Europejskiej Komisji Praw Człowieka. Chociaż Konwencja Europejska zaczęła być nakładana na działania przedstawicieli niepaństwowych, HRA nie sprawi, że Konwencja będzie wyraźnie powiązana między stronami prywatnymi. Przy dokonywaniu wykładni sądy powszechne uwzględniły rozważaną Konwencję. Ponadto muszą brać pod uwagę Konwencję przy interpretacji Ustaw Parlamentu, ale muszą ostatecznie przestrzegać warunków Ustawy, nawet jeśli są niezgodne z Konwencją (s3 HRA).

Podobnie, ponieważ Wielka Brytania nadal jest silnym krajem handlowym, który jest międzynarodowy pod Brytyjski system prawników. Międzynarodowa zgodność procesu decyzyjnego ma kluczowe znaczenie, więc prawo Admiralicji jest silnie uzależnione od międzynarodowego prawa publicznego oraz od nowoczesnych traktatów handlowych i kontroli celnych w zakresie transportu.

Brytyjscy prawnicy w Dubaju pogrążyły się w transakcjach w celu sporządzania umów handlowych dotyczących sądów DIFC.

Ponieważ sądy otworzyły się, powstają nowe prace. Po zmianie w pierwszym roku wartość spornych umów zgodnie z ich założeniem wzrosła o 400%. Około 95% przypadków znaleziono rozwiązanie jeszcze przed złożeniem legalnie. Abu Dhabi planuje pójść w jego ślady i Arabia Saudyjska wyraziła zainteresowanie.

Brytyjscy prawnicy są dobrze przygotowane do korzystania z tendencji do sądów międzynarodowych. Jest to pomocne dla sądów, ponieważ mówią oni językiem i używają swojego prawa.

Angielskie prawo postępuje zgodnie z prawem precedensów, aby konkurować globalnie. Angielskie kancelarie prawne skorzystają z odradzającego się budynku i części zamiennych. Ponad część planów finansowania w Dubaju jest tworzona z wykorzystaniem angielskiej struktury systemu prawnego.

Niektóre amerykańskie kancelarie zaczęły się rozwijać na Bliskim Wschodzie i z pewnością zrobi to samo więcej. Jury nie bierze udziału, kiedy są w stanie pozostać na dłużej, chociaż istnieje przekonujący argument, że

Brytyjscy prawnicy przewodzą w Zatoce.

Brytyjscy prawnicyRelacja wykorzystująca osądy jest zapewniona przez Sąd handlowy Anglii i Walii z pewnością przyczyni się do większej jasności i zaufania do strategii sędziego DIFC, sędziego Naczelnego sędziego Michaela Hwanga i będzie egzekwowalna według sądów DIFC. Obie strony zostaną odpowiednio rozdane i będą miały szansę na uzasadnienie swoich klientów. Dubaj był uczciwy wobec swoich praw dla każdego, ponieważ jest znany jako otwarte miasto, co oznacza, że ​​wszyscy obywatele na całym świecie są mile widziani w Mieście. Zapewnienie, że wszyscy będą przestrzegać prawa szariatu, nie będzie problemu.

Sądy DIFC są niezależnym sądownictwem common law znajdującym się w DIFC, posiadającym uprawnienia do kontrolowania sporów cywilnych i handlowych, które są rozpatrywane przez adwokata Dubaju.

Planuje być globalnym centrum rozwiązywania sporów biznesowych.

Od czasu otwarcia w 400 słychać około 2007. Od tego czasu sprawy się sumują; był to udany dział, który daje stronom łatwy dostęp.

Prawnicy z Dubaju i Wielkiej Brytanii przedstawią swoje wyroki i przedstawią je w sądzie.

Każda narodowość może uczyć się lub być akredytowana w firmach prawniczych ZEA. Poniżej znajdują się wskazówki, jak najlepiej praktykować prawo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

  1. Brytyjscy prawnicyZawód pomocy prawnej: Podstawowymi obszarami praktyki podejmowanymi przez firmy w Dubaju są budownictwo i miejsca pracy, energia, bankowość i finanse, rozwiązywanie sporów, własność komercyjna, komercyjna i korporacyjna oraz finanse islamskie.
  2. Zarządzanie zawodów prawniczych: Adwokaci w Dubaju, który jest kontynentem, działają według uznania sądu władcy. Ponadto firmy muszą uzyskać licencję eksperta od Działu Rozwoju Gospodarczego w Dubaju. Wymagania regulacyjne i licencyjne różnią się w innych Emiratach Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
  3. Zgodność z przepisami: Zagraniczni adwokaci mogą praktykować prawo lokalne, ale tylko obywatel może pojawić się w sądzie w Dubaju.
  4. Kwalifikacja: Radca prawny, który jest obywatelem innych państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej, może w określonych warunkach uzyskać licencję na wykonywanie zawodu i występowanie w sądach ZEA i Dubaju. Adwokaci muszą być absolwentami uznanej szkoły prawa / szariatu. Obecnie ogólną tendencją byłoby ograniczenie takiej praktyki, chociaż wcześniej emigranci arabscy ​​adwokaci byli uprawnieni do wykonywania zawodu w sądach federalnych. Brytyjscy prawnicy i inne narodowości szukają teraz łatwych sposobów na uzyskanie akredytacji w kancelariach prawniczych w Dubaju. Mogą ćwiczyć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub pracować w firmach na podstawie umowy o pracę.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry