Kancelarie prawne w Dubaju

Brytyjscy prawnicy w Dubaju zajmują czołowe miejsca w firmie

Brytyjscy prawnicyBrytyjscy prawnicy oczekują innego kolonializmu, gdy Zjednoczone Emiraty Arabskie osiągną niepodległość. Adwokaci z Wielkiej Brytanii wraz z innymi narodami napłynęli, a wkrótce połączyli swój legalny rynek z boomem Dubaju. Świeży rodzaj sądu może nadal dawać przewagę nad zagranicznymi przeciwnikami i obrońcami Dubaju brytyjskim umysłom prawnym. Odwołanie jest prawdą, że sądy posługują się językiem angielskim i działają publicznie zgodnie z powszechnym prawem angielskim (Szkocja ma alternatywny system prawny). Dzięki temu proces prawny staje się bardziej przejrzysty i znacznie mniej niebezpieczny dla zachodnich firm. Brytyjskie firmy już wydają się rozwijać w Dubaju od 2011.

Anglia wyeksportowała angielskie przepisy prawne i angielskie prawo zwyczajne do większości części Imperium Brytyjskiego, a wiele aspektów tego systemu przetrwało po zaprzestaniu rządów brytyjskich lub autonomii. Wiele autorytetów, które nadal używają angielskiego prawa zwyczajowego, jak brytyjscy prawnicy, nadal integruje współczesny rozwój prawa zwyczajowego w Anglii, a wnioski z Anglii znajdują się w wielu autorytetach powszechnie uważanych za potężne.

Werdykty komitetu wydane przed zmianą władzy pozostają wiążącymi precedensami prawnymi. Przykładowo, w 1950 została podpisana Europejska Konwencja o podstawowych wolnościach i prawach człowieka, a Wielka Brytania zezwoliła na składanie petycji do Europejskiej Komisji Praw Człowieka. Chociaż konwencja europejska zaczęła być umieszczana na działaniach przedstawicieli niepaństwowych, HRA nie uczyni Konwencji wyraźnie powiązanej między podmiotami prywatnymi. Przy interpretacji sądów powszechnych rozpatrywano konwencję, o której mowa. Ponadto muszą brać pod uwagę Konwencję przy interpretowaniu aktów parlamentu, ale muszą ostatecznie przestrzegać warunków ustawy, nawet jeśli są niezgodne z konwencją (s3 HRA).

Podobnie, ponieważ Wielka Brytania nadal jest silnym krajem handlowym, który jest międzynarodowy pod Brytyjski system prawników. Międzynarodowa zgodność procesu decyzyjnego ma kluczowe znaczenie, więc prawo Admiralicji jest silnie uzależnione od międzynarodowego prawa publicznego oraz od nowoczesnych traktatów handlowych i kontroli celnych w zakresie transportu.

Brytyjscy prawnicy w Dubaju pogrążyły się w transakcjach w celu sporządzania umów handlowych dotyczących sądów DIFC.

Ponieważ sądy otworzyły się, powstają nowe prace. Po zmianie w pierwszym roku wartość spornych umów zgodnie z ich założeniem wzrosła o 400%. Około 95% przypadków znaleziono rozwiązanie jeszcze przed złożeniem legalnie. Abu Dhabi planuje pójść w jego ślady i Arabia Saudyjska wyraziła zainteresowanie.

Brytyjscy prawnicy są dobrze przygotowane do korzystania z tendencji do sądów międzynarodowych. Jest to pomocne dla sądów, ponieważ mówią oni językiem i używają swojego prawa.

Angielskie prawo postępuje zgodnie z prawem precedensów, aby konkurować globalnie. Angielskie kancelarie prawne skorzystają z odradzającego się budynku i części zamiennych. Ponad część planów finansowania w Dubaju jest tworzona z wykorzystaniem angielskiej struktury systemu prawnego.

Niektóre amerykańskie firmy prawnicze zaczęły się rozwijać na Bliskim Wschodzie, a więcej z pewnością zrobi to samo. Jury wychodzi na jaw, gdy jest w stanie pozostać na dłuższą metę, chociaż istnieje przekonujący argument,

Brytyjscy prawnicy przewodzą w Zatoce.

Brytyjscy prawnicyRelacja wykorzystująca osądy jest zapewniona przez Sąd handlowy Anglii i Walii z pewnością przyczyni się do większej jasności i zaufania do strategii sędziego DIFC, sędziego Naczelnego sędziego Michaela Hwanga i będzie egzekwowalna według sądów DIFC. Obie strony zostaną odpowiednio rozdane i będą miały szansę na uzasadnienie swoich klientów. Dubaj był uczciwy wobec swoich praw dla każdego, ponieważ jest znany jako otwarte miasto, co oznacza, że ​​wszyscy obywatele na całym świecie są mile widziani w Mieście. Zapewnienie, że wszyscy będą przestrzegać prawa szariatu, nie będzie problemu.

Sądy DIFC są niezależnym sądownictwem common law znajdującym się w DIFC, posiadającym uprawnienia do kontrolowania sporów cywilnych i handlowych, które są rozpatrywane przez adwokata Dubaju.

Planuje być globalnym centrum rozwiązywania sporów biznesowych.

Od czasu otwarcia w 400 słychać około 2007. Od tego czasu sprawy się sumują; był to udany dział, który daje stronom łatwy dostęp.

Dubaj i brytyjscy prawnicy będą pokazywać swoje wyroki i przedstawiać je każdemu przed sądem.

Każda narodowość może uczyć się lub być akredytowana w firmach prawniczych ZEA. Poniżej znajdują się wskazówki, jak najlepiej praktykować prawo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

  1. Brytyjscy prawnicyZawód pomocy prawnej: Podstawowymi obszarami praktyki podejmowanymi przez firmy w Dubaju są budownictwo i miejsca pracy, energia, bankowość i finanse, rozwiązywanie sporów, własność komercyjna, komercyjna i korporacyjna oraz finanse islamskie.
  2. Zarządzanie zawodów prawniczych: Adwokaci w Dubaju, który jest kontynentem, działają według uznania sądu władcy. Ponadto firmy muszą uzyskać licencję eksperta od Działu Rozwoju Gospodarczego w Dubaju. Wymagania regulacyjne i licencyjne różnią się w innych Emiratach Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
  3. Zgodność z przepisami: Zagraniczni adwokaci mogą praktykować prawo lokalne, ale tylko obywatel może pojawić się w sądzie w Dubaju.
  4. Kwalifikacja: Radca prawny, który jest obywatelem spośród innych krajów Rady Współpracy Arabskiej Zatoki Perskiej, może w szczególności uzyskać prawo do wykonywania zawodu i występowania w sądach ZEA i Dubaju. Adwokaci muszą być absolwentami uznanego prawa / szkoły szariatu. Ogólna tendencja teraz polegałaby na ograniczeniu takiej praktyki, chociaż wcześniej ekspatrianci adwokaci arabscy ​​mieli licencję na wykonywanie zawodu w sądach federalnych. Brytyjscy prawnicy i inne narodowości szukają teraz łatwych sposobów uzyskania akredytacji w kancelariach prawnych w Dubaju. Mogą ćwiczyć w ZEA lub dołączyć do firm zatrudnionych na podstawie umowy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry