przestępstwa objęte zakresem prawa karnego:

Rodzaje spraw karnych