Sprawy szturmowe

Kategorie przypadków szturmowych

Przypadki napaści są powszechnie rozumiane, gdy sprawca umyślnie lub nieodpowiedzialnie spowodował ujęcie ofiary bezprawnej przemocy osobistej. Ofiara musi przewidywać, że sprawca dokona przemocy osobistej, aby można było to uznać za napad. Obejmuje to groźby, zagrożenia przy użyciu broni i inne podobne ataki. Inni mogą zignorować proste zagrożenie…

Kategorie przypadków szturmowych Czytaj więcej »